Úvod | Pojištění vozidel | Havarijní pojištění
Havarijní pojištění PDF Tisk

Havarijní pojištění vozidel Přestože havarijní pojištění není povinné, jeho uzavření je třeba vždy zvážit. Ochrání váš vůz před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení či neoprávněného užití vozidla.

K čemu slouží havarijní pojištění?

Počet vozidel na silnicích rok od roku stoupá. Automobil se pro mnohé stal prostředkem, bez něhož se jen stěží obejdou. Jeho užívání však přináší nejen užitek v podobě pohodlí a úspory času, ale i nezanedbatelná rizika.

Tím nejvýraznějším je hrozba dopravních nehod spojených s nepříjemnými následky nejen na vozidle nebo majetku, ale i na zdraví či životech cestujících.

Nejen nehoda však může postihnout váš vůz. Vzhledem ke své relativně vysoké hodnotě a zároveň omezené možnosti dokonalého zabezpečení se vozidlo často stává předmětem odcizení. Mezi další rizika můžeme zařadit riziko zničení či poškození živelní událostí. Pro názorný příklad nemusíme chodit daleko. V létě roku 1997 a následně 2002 bylo uplatněno několik stovek škod na vozidlech v důsledku povodní.

A právě na krytí výše zmíněných i jiných škod je určeno havarijní pojištění, které ochrání vaše vozidlo před rizikem škod vzniklých při:

 • havárii
 • krádeži
 • živelní události
 • vandalismu

Kolik stojí havarijní pojištění?

Cena pojištění, tj. výše pojistného, které je pojištěný povinen v případě sjednání smlouvy platit, se odvíjí od několika faktorů, mezi něž patří:

 • Typ a značka vozidla
 • Pořizovací cena vozidla
 • Stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné)
 • Zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní)
 • Zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné)
 • Různé slevy
 • Způsob platby
 • Jestli je vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby
 • Rizikovost řidičů užívajících vozidlo (řidiči s bezeškodním průběhem pojištění mají levnější pojistné)

Pozn. U některých pojišťoven se objeví jen část faktorů, neboť každá pojišťovna počítá pojistné jiným způsobem.

Samozřejmě u havarijního pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, důležitější je kvalita pojištění. Ta se odvíjí od limitů plnění, které pojišťovna v případě pojistné události poskytne, od kvality asistenčních služeb, možnostech kombinovat rizika, apod.

 

 

 

Povinné ručení

Povinné ručení porovnání cen

Kolik zaplatíte Vy? Zadejte pár údajů a máte přehled cen všech pojišťoven.

Havarijní pojištění

Kalkulačka cen havarijního pojištění

Srovnejte si cenu havarijní pojištění pro Váš vůz od všech pojišťoven.

Cestovní pojištění

Kalkulačka cen havarijního pojištění

Srovnejte si cenu havarijní pojištění pro Váš vůz od všech pojišťoven.