Havarijní pojištění

Havarijní pojištění vozidel Přestože havarijní pojištění není povinné, jeho uzavření je třeba vždy zvážit. Ochrání váš vůz před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení či neoprávněného užití vozidla.

K čemu slouží havarijní pojištění?

Počet vozidel na silnicích rok od roku stoupá. Automobil se pro mnohé stal prostředkem, bez něhož se jen stěží obejdou. Jeho užívání však přináší nejen užitek v podobě pohodlí a úspory času, ale i nezanedbatelná rizika.

Tím nejvýraznějším je hrozba dopravních nehod spojených s nepříjemnými následky nejen na vozidle nebo majetku, ale i na zdraví či životech cestujících.

Nejen nehoda však může postihnout váš vůz. Vzhledem ke své relativně vysoké hodnotě a zároveň omezené možnosti dokonalého zabezpečení se vozidlo často stává předmětem odcizení. Mezi další rizika můžeme zařadit riziko zničení či poškození živelní událostí. Pro názorný příklad nemusíme chodit daleko. V létě roku 1997 a následně 2002 bylo uplatněno několik stovek škod na vozidlech v důsledku povodní.

A právě na krytí výše zmíněných i jiných škod je určeno havarijní pojištění, které ochrání vaše vozidlo před rizikem škod vzniklých při:

 • havárii
 • krádeži
 • živelní události
 • vandalismu

Kolik stojí havarijní pojištění?

Cena pojištění, tj. výše pojistného, které je pojištěný povinen v případě sjednání smlouvy platit, se odvíjí od několika faktorů, mezi něž patří:

 • Typ a značka vozidla
 • Pořizovací cena vozidla
 • Stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné)
 • Zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní)
 • Zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné)
 • Různé slevy
 • Způsob platby
 • Jestli je vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby
 • Rizikovost řidičů užívajících vozidlo (řidiči s bezeškodním průběhem pojištění mají levnější pojistné)

Pozn. U některých pojišťoven se objeví jen část faktorů, neboť každá pojišťovna počítá pojistné jiným způsobem.

Samozřejmě u havarijního pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, důležitější je kvalita pojištění. Ta se odvíjí od limitů plnění, které pojišťovna v případě pojistné události poskytne, od kvality asistenčních služeb, možnostech kombinovat rizika, apod.