Pojištění majetku

Pojištění majetku

Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí. Pojištění majetku si mohou sjednat fyzické osoby, a to jak tuzemští občané, tak i cizozemci.

Pojištění majetku můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:

  • Pojištění domácnosti - ochrana vašeho domova před katastrofami i před běžnými riziky
  • Pojištění nemovitosti - pojištění budovy, stavby nebo bytu, včetně jejich součástí a příslušenství


Pojištění domácností vs. pojištění nemovitostí

Tato pojištění je nutné odlišovat, ačkoliv zejména u pojištění bytů dochází často k jejich záměně. Pojištění domácnosti se totiž vztahuje pouze na věci náležející k domácnosti, jako je např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika, aj. Naproti tomu pojištění nemovitostí se vztahuje pouze na pojištěnou stavbu, nikoli tedy na věci, které tato stavba uvnitř obsahuje.

Pojištění domácnosti

Pojištění se vztahuje na věcné škody na věcech, které jsou součástí bytu, pokud jsou věci uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny. Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny pojistných rizik:

  • riziko krádeže věcí v pojištěné domácnosti (event. v dalších nebytových prostorách) a riziko vzniklé na základě vloupání
  • riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí napař. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení budov, staveb a bytů proti živelným pohromám a krádežím. Pojištění se sjednává zejména pro tři typy nemovitostí:

  • rodinné domy vč. vedlejších objektů typu kolen, samostatně stojících garáží, plotů, studní aj.
  • byty (zdi, podlahy, stropy)
  • rekreační objekty, tj. chaty a chalupy