Pojištění vozidel

Pojištění vozidel Každý majitel či uživatel motorového vozidla musí být ze zákona pojištěn. Jaké ale uzavřít pojištění? Stačí povinné ručení nebo musím mít i havarijní pojištění? A v čem se vlastně liší?

Povinné ručení, správně zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, je nutné a vozidlo bez platné pojistky nesmí na silnici.

Uzavření havarijního pojištění plně na libovůli majitele vozidla. A víte jaké jsou další rozdíly?

Pojištění se od sebe liší událostmi, na které se vztahují.

Pojistná událost Pojištění
Škody, které způsobíte vy někomu jinému při užívání vozidla Povinné ručení
Škody, které neúmyslně způsobíte na vlastním automobilu Havarijní pojištění
Krádež vašeho automobilu Havarijní pojištění
Živelní poškození nebo zničení Havarijní pojištění

Pojištění se liší cenou. Havarijní pojištění má mnohem vyšší cenu než povinné ručení. Z hlediska uzavírání smlouvy u havarijního pojištění vznikají i případné další náklady, a to na zabezpečení vozidla. Výši pojistného naopak snižuje zvolená spoluúčast, čím vyšší spoluúčast tím levnější pojistné. Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na vzniklé škodě, tzn. je to částka, kterou mu pojišťovna nebude z výše škody hradit, dojde-li ze strany pojišťovny k plnění z pojistné smlouvy.

Jak již bylo zmíněno, havarijní pojištění není ze zákona povinné, zatímco pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení ano.

V případě vzniklé škody pojišťovna vyplácí pojistné plnění (tj. náhradu škody) tomu:

  • kdo si pojištění sjednal a kdo ho platí - v případě havarijního pojištění,
  • komu byla škoda způsobena - u povinného ručení